User Posts: admin
0
1.Đệ Tử Quy, Con Đường Đạt Đến Nhân Sinh Hạnh Phúc – Thầy Thái Lễ Húc
0

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLOynZc0cJJfDicEsZFC84S_rW3v2E6z7p&v=HXTK0qAA4pQ&layout=gallery    

0
2.Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Pháp Sư Tịnh Không
0

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLOynZc0cJJfA6C9mATbfggiF7ATJmwSJa&v=4oOZz2CBz3g&layout=gallery  

0
3.Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo – Pháp Sư Tịnh Không
0

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLftwwcusrFcATtjSeL2EKCboZbeI5nlPA&v=XdPrwV2gKWQ&layout=gallery  

0
4.Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
0

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLS1qGEdEAca2dgANlMAB_n1JLWv4WIsU8&v=w18GVyXC2QY&layout=gallery  

Browsing All Comments By: admin
Quê Cực Lạc
Logo